Mawrth 18, 2017 - Cwsmer o'r Aifft Mr Khaled

Croeso cynnes i gleient yr Aifft, Mr Khaled a'i bartneriaid, ymweld â Cepai

Ar fore Mawrth 18, 2017, daeth pedwar cleient o’r Aifft, Mr.Khaled a Mr. hangcame i’r Gorllewin am ymweliad ac arolygiad, yng nghwmni’r rheolwr masnach dramor Liang Yuexing.

Yn 2017, mabwysiadodd ein cwmni gyflwyniad talent ar yr agenda flaenoriaeth. Ar ddechrau'r flwyddyn, fe wnaeth ein cwmni recriwtio peiriannydd falf yr Aifft Mr Adam i fod yn gyfrifol am dechnoleg falf y cwmni a datblygu marchnad y Dwyrain Canol. . Ar ôl cyfnod o amser, roedd Mr Adam yn deall ansawdd cynnyrch a chryfder gweithgynhyrchu ein cwmni yn llawn, a gwahoddodd yn gynnes gleientiaid o’r Aifft i ymweld â Cepai.

Ar ôl un diwrnod o ymweliad ac arolygiad, canmolodd Mr Khaled a'i bartneriaid ein cwmni yn fawr a mynegi eu parodrwydd i ymrwymo i gysylltiadau busnes tymor hir â mentrau falfiau pwerus yn Tsieina, a hefyd yn barod i wneud bargen â Cepai i'w gynhyrchu.

1
2
3

Amser post: Tach-10-2020